Listes des Candidats acceptés pour les Municipales de février 2020

Circonscription de Founban:

 1. NDAM NJOYA ADAMOU
 2. NJIMOLUH NJANKOUO ZOUNEDOU
 3. TOMAINO NDAM NJOYA HERMINE PATRICIA
 4. FOUATA IBRAHIM
 5. TAPON MAMA
 6. NJIFOUTAOUO ADAMOU GOVINE
 7. NGOUNGOURE EPSE NJOYA CELINE
 8. NJOUONKOU CHOUAIBOU
 9. NJIFEN ASSANH
 10. MBAGTOU MICHIRAIN AWAWOU
 11. APENAYA ABDOU
 12. NCHOUTPOUENDIG NIGNI ISSA
 13. NGOUN MARIAMA EPSE NGOULOURE
 14. LERAP SANATOU
 15. MOUCHIKPOU DALOUTA
 16. MOUNVERA ISMAELA
 17. MOUNCHIVE INOUSSA
 18. MBOUMO IBRAHIM
 19. KOUMCHE SALAMATOU
 20. NGUERKUE AMINATOU
 21. LABARAH SALIFOU
 22. FOKOUE MATHIEU
 23. MIRAINJOM ZENABOUM
 24. PEMBOURA ADJARA
 25. DONGMO JOSEPH
 26. FIFEN MOLUH OUSSENI
 27. MOUMIE MAMA MOHAMED
 28. MANJIA NJOYA CHETOU
 29. ABRAHAM TANGU WANKI
 30. PEVETMI EPSE SANGOU SABIATOU
 31. NGAMTIATE EPSE CHOUAPOUOGNIGNI MARIATOU
 32. MONGBET OUSMANOU
 33. NJOUOGNOUOT NJOYA AMIDOU
 34. NJAPDOUNKE MARIATOU
 35. AJARA ABIBA
 36. MANDOU SALAMATOU
 37. NGACHILI SABIATOU
 38. MOUPE AMADOU
 39. FOCHIVE ABDOULAYE
 40. NJANKOUO MAMA
 41. MACHE OUSMANOU

 

Circonscription de Foumbot:

 1. NJOYA INOUSSA
 2. NGOUMPOUONGOUN IBRAHIM
 3. PEYIPAHOUO RIRATOU
 4. NJOYA AUGUSTAIN
 5. TOUMANSSI SALIFOU
 6. KPOUMIE MAMOUDA
 7. RENGOU SOULE
 8. KPOUMIE SANGOU MOUSTAPHA
 9. LAMANJIE RAIMATOU
 10. NGOUPENJOUOM KETOUMA
 11. NSANGOU NDAM ISSOFA
 12. NCHOUTPOUE NDIGNIGNI NCHOUWAT MAMA
 13. NJANDOUN NJIGOU JOUHERETOU
 14. NGOULAH KENNE ALBERT
 15. MFOUAPON INOUSSA
 16. RANE MANDJIA MICHELINE
 17. NSANGOU DAOUDA
 18. NDASSA NJOYA MOMINOU
 19. MOULIOM SALIFOU AHMED
 20. ADAYIROU MFOTOUOP
 21. SAADATOU ABDOULAHI
 22. OLIVIER YUSINYN
 23. NJILIE CHOUEBOU
 24. FIFEN ALLASSA
 25. NJIFENJOU CASSIMOU
 26. MBOHOU ABDOURAHAMAN
 27. NGOUO SALOMON
 28. YEYAP MOUSSA VALERY
 29. MFANGAM ZENABOU
 30. PECHOUERE RIKIATOU
 31. MEUGNAI MOGNA IBRAHIM
 32. NTAINTIE ZENABOU
 33. NKANZE AMINATOU
 34. NGNAMLOUM MOUSSA
 35. PEFAKOUO SATARABE
 36. BOUBA ABOUBAKAR
 37. MOUCHINGAM IBRAHIM
 38. NJOYA MAMA
Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On YoutubeVisit Us On Instagram